Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Analýza vstřelených branek v kopané z pohledu Mistrovství světa 2006
Název práce v češtině: Analýza vstřelených branek v kopané z pohledu Mistrovství světa 2006
Název v anglickém jazyce: The analysis of scoring goal in football on the basis of World Championchip 2006 in Germany
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mario Buzek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2005
Datum zadání: 15.04.2005
Datum a čas obhajoby: 26.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2007
Oponenti: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK