Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kinezioterapeutiký program pro pacienty s diagnózou schizofrenie v režimové léčbě krátkodobé hospitalizace
Název práce v češtině: Kinezioterapeutiký program pro pacienty s diagnózou
schizofrenie v režimové léčbě krátkodobé hospitalizace
Název v anglickém jazyce: Kinesio-therapeutic Programme for Short-term Hospitalized Patients with Schizophrenia Diagnosis
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2004
Datum zadání: 10.05.2004
Datum a čas obhajoby: 02.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2006
Oponenti: Mgr. et Mgr. Lukáš Dastlík
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK