Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Didaktické motivace ve školní TV
Název práce v češtině: Didaktické motivace ve školní TV
Název v anglickém jazyce: Didactic Motivation in School Physical Education
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2005
Datum zadání: 15.04.2005
Datum a čas obhajoby: 13.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2006
Oponenti: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK