Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj kloubní pohyblivosti dospívajících hráčů fotbalu v průběhu jarní sezóny
Název práce v češtině: Rozvoj kloubní pohyblivosti dospívajících hráčů fotbalu v
průběhu jarní sezóny
Název v anglickém jazyce: Developing Joint Mobility in Junior Soccer Players in the Spring Season
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Hana Nováková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2005
Datum zadání: 15.04.2005
Datum a čas obhajoby: 27.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Oponenti: PhDr. Mario Buzek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK