Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyziologické parametry rychlostně silových schopností horních končetin v běhu na lyžích
Název práce v češtině: Fyziologické parametry rychlostně silových schopností
horních končetin v běhu na lyžích
Název v anglickém jazyce: Physiological Characteristics of Upper Body Speed-Power Skills in Cross Country Skiing
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Biomedicínská laboratoř (51-500500)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Heller, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2005
Datum zadání: 15.04.2005
Datum a čas obhajoby: 25.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Jan Melichna, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK