Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přehled doplňků sportovní výživy na základě vědecké literatury
Název práce v češtině: Přehled doplňků sportovní výživy na základě vědecké
literatury
Název v anglickém jazyce: Review of Sport Nutrition Supplements Based on the Scientific Literature
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2005
Datum zadání: 15.04.2005
Datum a čas obhajoby: 26.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK