Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj silových schopností v rychlostní kanoistice na krátkých tratích
Název práce v češtině: Rozvoj silových schopností v rychlostní kanoistice na
krátkých tratích
Název v anglickém jazyce: Strength Development in Flat Water Canoeing
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2005
Datum zadání: 15.04.2005
Datum a čas obhajoby: 02.10.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 02.10.2006
Oponenti: doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK