Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vibrační zatěžování organismu člověka prostřednictvím dětských zádržných systémů jako možného zdroje diskomfortu
Název práce v češtině: Vibrační zatěžování organismu člověka prostřednictvím
dětských zádržných systémů jako možného zdroje diskomfortu
Název v anglickém jazyce: The Vibration Loading of the Human Organism through the Child Safety Seats as a Potential Source of
Discomfort
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2005
Datum zadání: 15.04.2005
Datum a čas obhajoby: 05.10.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 05.10.2006
Oponenti: Ing. František Lopot, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK