Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika pacientky s diagnózou:"Roztroušená skleróza mozkomíšní"
Název práce v češtině: Kazuistika pacientky s diagnózou:"Roztroušená skleróza
mozkomíšní"
Název v anglickém jazyce: Casuistry of a Patient with the "Multiple Sclerosis" Diagnosis
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2005
Datum zadání: 10.09.2005
Datum a čas obhajoby: 18.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2006
Oponenti: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK