Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace herních aktivit u skupiny dětí s dětskou mozkovou obrnou.
Název práce v češtině: Aplikace herních aktivit u skupiny dětí s dětskou mozkovou
obrnou.
Název v anglickém jazyce: Game Activities in Children Affected by Cerebral Palsy
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Dušan Bartůněk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2005
Datum zadání: 15.04.2005
Datum a čas obhajoby: 27.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Oponenti: doc. PhDr. Jan Neuman, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK