Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Druhy a příčiny poranění při zimních pohybových aktivitách v Krkonoších
Název práce v češtině: Druhy a příčiny poranění při zimních pohybových aktivitách v
Krkonoších
Název v anglickém jazyce: Types and Causes of Injuries Resulting from Winter Physical Activities in Krkonoše
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2005
Datum zadání: 15.04.2005
Datum a čas obhajoby: 26.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Oponenti: PaedDr. Tomáš Gnad
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK