Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tanec a jeho využití při práci s mentálně postiženými
Název práce v češtině: Tanec a jeho využití při práci s mentálně postiženými
Název v anglickém jazyce: Dance and its Use in Work With Mentally Disabled
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Fričová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2005
Datum zadání: 15.04.2005
Datum a čas obhajoby: 27.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Oponenti: Mgr. Helena Bartlová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK