Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odměny a tresty ve výchovných ústavech a v rodině dětí s nařízenou ústavní výchovou
Název práce v češtině: Odměny a tresty ve výchovných ústavech a v rodině dětí s
nařízenou ústavní výchovou
Název v anglickém jazyce: Rewards and Punishments in Upbringing Institutions and in Families with Approved Institutional
Upbringing
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michaela Jedličková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2005
Datum zadání: 15.04.2005
Datum a čas obhajoby: 26.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Oponenti: PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D., MBA
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK