Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Rehabilitace po plastice předního zkříženého vazu kolenního kloubu
Název práce v češtině: Rehabilitace po plastice předního zkříženého vazu kolenního
kloubu
Název v anglickém jazyce: Rehabilitation after Surgical Reconstruction of the Anterior Cruciate Ligament
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Nováková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2005
Datum zadání: 10.09.2005
Datum a čas obhajoby: 24.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2006
Oponenti: Mgr. Marie Hájková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK