Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Impingement syndrome
Název práce v češtině: Impingement syndrome
Název v anglickém jazyce: Impingement Syndrome
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2005
Datum zadání: 10.09.2005
Datum a čas obhajoby: 24.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2006
Oponenti: Bc. Milena Dědková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK