Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza výročního přezkoušení u vybraných útvarů Vojenské policie Praha v letech 2001-2004
Název práce v češtině: Analýza výročního přezkoušení u vybraných útvarů Vojenské
policie Praha v letech 2001-2004
Název v anglickém jazyce: The Annual Test Analysis of the Selected Prague Military Police units in the Years 2001-2004
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Vedoucí / školitel: Ing., Mgr. Martin Doležel
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2005
Datum zadání: 15.09.2005
Datum a čas obhajoby: 11.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2006
Oponenti: PhDr. Michal Vágner, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK