Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Člověk, duše a smrt
Název práce v češtině: Člověk, duše a smrt
Název v anglickém jazyce: The Human, the Psyche and the Death
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Jebavá
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2004
Datum zadání: 15.09.2004
Datum a čas obhajoby: 10.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2006
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK