Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Didaktické inovace ve školní TV - spolupráce a sociální vztahy.
Název práce v češtině: Didaktické inovace ve školní TV - spolupráce a sociální
vztahy.
Název v anglickém jazyce: Didactic Innovations in School PE and Sport - Cooperation and Social Relationship.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2004
Datum zadání: 15.09.2004
Datum a čas obhajoby: 09.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2006
Oponenti: Mgr. Anna Piskáčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK