Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smysl a přínos CSŠ Don Bosco pro žáky s vadami řeči a specifickými poruchami učení
Název práce v češtině: Smysl a přínos CSŠ Don Bosco pro žáky s vadami řeči a
specifickými poruchami učení
Název v anglickém jazyce: Significance and Contribution of CSS Don Bosco for Pupils with Speech Impediment and Special
Learning Defects
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Kocourek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2004
Datum zadání: 15.09.2004
Datum a čas obhajoby: 04.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2006
Oponenti: doc. PhDr. Petr Jansa, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK