Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie lyžování na Policku
Název práce v češtině: Historie lyžování na Policku
Název v anglickém jazyce: History of Skiing in Police nad Metují Region
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2004
Datum zadání: 15.04.2004
Datum a čas obhajoby: 10.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2006
Oponenti: doc. PhDr. František Kolář, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK