Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Současný stav výuky lyžování na vybraných školách v ČR
Název práce v češtině: Současný stav výuky lyžování na vybraných školách v ČR
Název v anglickém jazyce: Current Situation of Ski Teaching at Selected Schools in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dana Finková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2004
Datum zadání: 15.04.2004
Datum a čas obhajoby: 10.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2006
Oponenti: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK