Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza tréninkových prostředků rozvoje speciální odrazové schopnosti skokana do dálky.
Název práce v češtině: Analýza tréninkových prostředků rozvoje speciální odrazové
schopnosti skokana do dálky.
Název v anglickém jazyce: Analysis of the Training Methods of the Special Take-off Ability Development in Long Jump.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Krátký
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2006
Datum zadání: 15.04.2006
Datum a čas obhajoby: 25.04.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.04.2006
Oponenti: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK