Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Cvičení pro rozvoj techniky jízdy na cyklistické dráze
Název práce v češtině: Cvičení pro rozvoj techniky jízdy na cyklistické dráze
Název v anglickém jazyce: Exercises for Development of Cycling Technique on Cycling Indoor Track
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Mgr. Jiří Šafránek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2004
Datum zadání: 15.04.2004
Datum a čas obhajoby: 02.05.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2006
Oponenti: prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK