Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakteristika lyžařského orientačního běhu
Název práce v češtině: Charakteristika lyžařského orientačního běhu
Název v anglickém jazyce: Characteristics of Ski Orienteering
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Tomáš Gnad
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2004
Datum zadání: 15.04.2004
Datum a čas obhajoby: 09.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2006
Oponenti: PhDr. Dana Finková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK