Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evropská unie a její vzdělávací programy zaměřené na mládež -aplikace programů v České republice
Název práce v češtině: Evropská unie a její vzdělávací programy zaměřené na mládež
-aplikace programů v České republice
Název v anglickém jazyce: E.U. Educational Programmes Focused on Youth Applied in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Slepičková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2004
Datum zadání: 15.04.2004
Datum a čas obhajoby: 09.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2006
Oponenti: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK