Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organizace a financování tělovýchovné jednoty se zaměřením na házenou
Název práce v češtině: Organizace a financování tělovýchovné jednoty se zaměřením
na házenou
Název v anglickém jazyce: Organizing and Financing PE Association Aimed at Handball
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: Pavel Berka
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2004
Datum zadání: 15.04.2004
Datum a čas obhajoby: 02.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 02.05.2006
Oponenti: Oponent B
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK