Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sportovní a rekreační možnosti v oblasti Kokořínska
Název práce v češtině: Sportovní a rekreační možnosti v oblasti Kokořínska
Název v anglickém jazyce: Sports and Recreational Opportunities in Kokořín Area
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: Ing. Miroslava Navrátilová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2004
Datum zadání: 15.04.2004
Datum a čas obhajoby: 19.04.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.04.2006
Oponenti: Mgr. Tomáš Poskočil
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK