Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití internetu v českém basketbalu
Název práce v češtině: Využití internetu v českém basketbalu
Název v anglickém jazyce: Utilization of the Internet in Czech Basketball
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: Ing. Miroslava Navrátilová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2004
Datum zadání: 15.04.2004
Datum a čas obhajoby: 28.04.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 28.04.2006
Oponenti: Mgr. Tomáš Kaprálek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK