Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vizualizace parakokcygeální elektrické stimulace svalů pánevního dna pomocí ultrazvuku
Název práce v češtině: Vizualizace parakokcygeální elektrické stimulace svalů
pánevního dna pomocí ultrazvuku
Název v anglickém jazyce: Visualization of the Pelvic Floor Muscles by Ultrasonography in their Paracoccygeal Electric
Stimulation
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2004
Datum zadání: 15.04.2004
Datum a čas obhajoby: 10.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2006
Oponenti: doc. MUDr. František Helcl, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK