Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kreditní deriváty a jejich užití v bankách v ČR
Název práce v češtině: Kreditní deriváty a jejich užití v bankách v ČR
Název v anglickém jazyce: Credit derivates and theis utilization in banks in the CR
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2006
Datum zadání: 01.09.2007
Datum a čas obhajoby: 05.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2007
Oponenti: doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK