Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konekcionistické modelování vývoje některých kognitivních procesů spojených s osvojováním jazykové kompetence v českém jazyce
Název práce v češtině: Konekcionistické modelování vývoje některých kognitivních procesů spojených s osvojováním jazykové kompetence v českém jazyce
Název v anglickém jazyce: Connectionist modelling of the development of some cognitive processes associated with acquisition of language skills in Czech language
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Uhlář
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.08.2007
Datum zadání: 16.08.2007
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK