Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jídelní preference a jídelní chování pacientů s diabetes mellitus 2. typu neléčených inzulinem
Název práce v češtině: Jídelní preference a jídelní chování pacientů s diabetes mellitus 2. typu neléčených inzulinem
Název v anglickém jazyce: Food choise and food preferences at patients with type two diabetes who are not treated by insulin therapy
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2007
Datum zadání: 17.09.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: MUDr. Gabriela Šivicová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK