Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finanční zprostředkovatelé
Název práce v češtině: Finanční zprostředkovatelé
Název v anglickém jazyce: Financial intermediaries
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2006
Datum zadání: 01.09.2007
Datum a čas obhajoby: 05.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2007
Oponenti: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK