Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spokojenost hospitalizovaných dětí a rodičů na Oční klinice dětí a dospělých FN Motol
Název práce v češtině: Spokojenost hospitalizovaných dětí a rodičů na Oční klinice dětí a dospělých FN Motol
Název v anglickém jazyce: Happiness of hospitalised children and parents in the Ophthalmology department for children and adults in FN Motol
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Nikodemová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.04.2007
Datum zadání: 13.04.2007
Datum a čas obhajoby: 13.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
Oponenti: Bc. Petra Pipková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK