Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zavedení novinek v doporučených postupech a znalost metodiky zdravotnickým personálem v přednemocniční neodkladné péči na záchranných službách
Název práce v češtině: Zavedení novinek v doporučených postupech a znalost metodiky zdravotnickým personálem v přednemocniční neodkladné péči na záchranných službách
Název v anglickém jazyce: Introduction of the news in recommended procedures and knowledge of the methods
by the nursing staff in pre-hospital emergency care in first-aid services
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Šamánková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.04.2007
Datum zadání: 12.04.2007
Datum a čas obhajoby: 13.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
Oponenti: doc. MUDr. Jan Špunda, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK