Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chirurgická konverze pohlaví
Název práce v češtině: Chirurgická konverze pohlaví
Název v anglickém jazyce: Surgical sex conversion
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (13-342)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Šamánková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.04.2007
Datum zadání: 12.04.2007
Datum a čas obhajoby: 03.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:03.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2007
Oponenti: MUDr. Jan Kříž, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK