Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Humorální imunita
Název práce v češtině: Humorální imunita
Název v anglickém jazyce: Humoral immunity
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské chemie a klinické biochemie (13-352)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2007
Datum zadání: 11.04.2007
Datum a čas obhajoby: 16.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:16.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2007
Oponenti: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK