Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkční změny pohybového systému u pacientů s jizvou v břišní krajině
Název práce v češtině: Funkční změny pohybového systému u pacientů s jizvou v břišní krajině
Název v anglickém jazyce: Functional changes of postural syndrome in patients with a scar in the abdominal region
Klíčová slova: aktivní jizva, abdominální operace, funkční poruchy pohybové soustavy
Klíčová slova anglicky: active scar, abdominal operations, functional pathology of the locomotor system
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Truc
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.04.2007
Datum zadání: 05.04.2007
Datum a čas obhajoby: 15.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.01.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:15.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2008
Oponenti: Mgr. Martina Ježková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK