Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vojtova reflexní lokomoce u dědičných polyneuropatií
Název práce v češtině: Vojtova reflexní lokomoce u dědičných polyneuropatií
Název v anglickém jazyce: Vojta´s reflex locomotion in hereditary polyneuropathies
Klíčová slova: choroba Charcot-Marie-Tooth, polyneuropatie, senzitivní funkce, stabilita, reflexní lokomoce
Klíčová slova anglicky: Charcot-Marie-Tooth disease, polyneuropathy, sensitivity, stability reflective locomotion
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.04.2007
Datum zadání: 05.04.2007
Datum a čas obhajoby: 01.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:01.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2007
Oponenti: Mgr. Michal Truc
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK