Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z inhalační terapie u dětských pacientů s astma bronchiale
Název práce v češtině: Vybrané kapitoly z inhalační terapie u dětských pacientů s astma bronchiale
Název v anglickém jazyce: Selected chapters from inhalation therapy in pediatric patients with bronchial asthma
Klíčová slova: asthma bronchiale, dítě, adolescent, kvalita života, inhalační terapie
Klíčová slova anglicky: Child, Bronchial Astma, Adoslecent, Inhalation Therapy, Quality of Life
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.04.2007
Datum zadání: 05.04.2007
Datum a čas obhajoby: 01.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:01.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2007
Oponenti: prof. MUDr. Miloš Máček, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK