Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stereognostické vyšetření. Vyšetření body image : (literární rešerše)
Název práce v češtině: Stereognostické vyšetření. Vyšetření body image : (literární rešerše)
Název v anglickém jazyce: Stereognostic examination. Body image examination : (literature review)
Klíčová slova: Body image, stereognosie, sensorická integrace, vyšetření
Klíčová slova anglicky: Body image, stereognosie, sensory integration, examination
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Magdaléna Lepšíková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2007
Datum zadání: 04.04.2007
Datum a čas obhajoby: 29.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2007
Oponenti: Mgr. Bc. Veronika Schönová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK