Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyziologický vývoj postury a pohybu dítěte předškolního věku – vestibulární systém
Název práce v češtině: Fyziologický vývoj postury a pohybu dítěte předškolního věku – vestibulární systém
Název v anglickém jazyce: Physiological development of posture and movement in pre-school children – vestibular apparatus
Klíčová slova: vývoj postury, vývoj pohybu, vestibulární systém, předškolní věk
Klíčová slova anglicky: development of posture, development of movement skills, vestibular system, pre-school child
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2007
Datum zadání: 04.04.2007
Datum a čas obhajoby: 28.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2007
Oponenti: Mgr. Jana Syslová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK