Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv fyzioterapie na poruchy stability u pacienta s dědičnou polyneuropatií (Charcot-Marie-Tooth)
Název práce v češtině: Vliv fyzioterapie na poruchy stability u pacienta s dědičnou polyneuropatií (Charcot-Marie-Tooth)
Název v anglickém jazyce: The influence of physiotherapy on the stability disorders in patients with hereditary polyneuropathy
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.06.2005
Datum zadání: 09.06.2005
Datum a čas obhajoby: 31.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2006
Oponenti: MUDr. Běla Malinová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK