Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Epidermolysis bullosa: fyzioterapie a psychosociální péče
Název práce v češtině: Epidermolysis bullosa: fyzioterapie a psychosociální péče
Název v anglickém jazyce: Physiotherapy and psychosomatic aid for patients with epidermolysis bullosa
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: prim. MUDr. Radek Brauner
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2005
Datum zadání: 08.06.2005
Datum a čas obhajoby: 31.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2006
Oponenti: MUDr. Milena Kolářová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK