Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie u nemocných s roztroušenou sklerózou : ovlivnění spasticity a posturální stability
Název práce v češtině: Fyzioterapie u nemocných s roztroušenou sklerózou : ovlivnění spasticity a posturální stability
Název v anglickém jazyce: Physiotherapeutic methods in patients with multiple sclerosis : influencing of spasticity and stability disorders
Klíčová slova: posturální stabilita, roztroušená skleróza
Klíčová slova anglicky: multiple sclerosis, stability disorders
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.06.2006
Datum zadání: 08.06.2006
Datum a čas obhajoby: 31.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2006
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2006
Oponenti: MUDr. Eva Houžvičková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK