Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odměňování zaměstnanců
Název práce v češtině: Odměňování zaměstnanců
Název v anglickém jazyce: Compensation of employees
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.08.2007
Datum zadání: 13.08.2007
Datum a čas obhajoby: 07.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kamila Nováková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK