Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Prevence drogových závislostí mládeže v České republice
Název práce v češtině: Prevence drogových závislostí mládeže v České republice
Název v anglickém jazyce: Prevention of Drug Dependences in the Czech republic
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Jan Dočkal
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2006
Datum zadání: 19.09.2006
Datum a čas obhajoby: 12.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2007
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2007
Oponenti: PhDr. Ivana Bernardová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK