Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvořivost a její rozvíjení ve vztahu k sociální práci
Název práce v češtině: Tvořivost a její rozvíjení ve vztahu k sociální práci
Název v anglickém jazyce: Creativity and Ites Development Reagarding Social Work
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Vorlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2006
Datum zadání: 05.09.2006
Datum a čas obhajoby: 13.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
Oponenti: Mgr. Vojtěch Sivek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK