Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení krajů v politickém systému České republiky
Název práce v češtině: Postavení krajů v politickém systému České republiky
Název v anglickém jazyce: The Role of Regions in the Political System of the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.06.2006
Datum zadání: 25.06.2006
Datum a čas obhajoby: 25.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2007
Oponenti: doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK