Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Finanční řízení neziskových organizací
Název práce v češtině: Finanční řízení neziskových organizací
Název v anglickém jazyce: Financial Management of Non-Profit Organizations
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Ing. Marie Kotrbová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2006
Datum zadání: 01.10.2006
Datum a čas obhajoby: 12.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2007
Oponenti: Ing. Jitka Coufalová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK